!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametingsrådet har plikt til å skaffe opplysninger
Leder for Sametingets kontrollutvalg, Randi A. Skum, er tilfreds med gjennomføringen av den aller første kontrollhøringen i Sametinget, men er svært kritisk til at sametingspresident Egil Olli mener å ikke ha en plikt til å fremskaffe de opplysningene kontrollutvalget etterspør.

Publisert: 04.11.2010

– Sametingsrådet har utvilsomt en plikt til å fremskaffe alle relevante dokumenter og opplysninger i forhold til saker som kontrollutvalget ber om, sier leder for Sametingets kontrollutvalg, Randi A. Skum.

– Jeg finner det uakseptabelt at sametingspresidenten, på kontrollutvalgets anmodning, ikke avleverte samtlige relevante dokumenter i saken angående håndteringen av post 507 i sametingsbudsjettet. – Saken blir desto verre når sametingspresident Egil Olli kritiserer kontrollutvalget for at utvalget ikke har lagt fram alle relevante opplysninger i saken. Det grunnlagsmaterialet som kontrollutvalget har forholdt seg til, er det man har fått fra sametingsrådet. Jeg tolker Ollis utspill som et direkte angrep på den demokratiske kontrollfunksjonen i sametingssystemet, sier Randi A. Skum.

– Jeg vil minne sametingspresidenten på at det i Sametingets nye forretningsorden fremkommer at sametingsrådet har en plikt til å fremskaffe de opplysningene som kontrollutvalget etterspør, sier Skum. Det er tross alt sametingsrådet som innehar best kunnskap om egen politisk virksomhet, og dermed vet hvilke politiske grunnlagsdokumenter som kan være relevante, sier Skum videre.

Kontrollutvalgsleder Skum er tilfreds med gjennomføringen av den aller første kontrollhøringen i Sametinget. Formålet med kontrollhøringen var å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før kontrollutvalget trekker sine konklusjoner. – Dette sikrer også større grad av innsyn og åpenhet omkring Sametingets arbeid, avslutter leder for Sametingets kontrollutvalg, Randi A. Skum.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Hvor var ansvarlig rådsmedlem? av John Harald Skum 05.11.2010 10:47
Det var en grei høring, hvor rådet kom med en del innrømmelser i forhold til sin håndtering av Álttá Siida og Áltá Sami Giellaguovdas søknaden. Men, og det synes jeg er et stort men, hvor var det daværende ansvarlige rådsmedlemet Hilde Anita Nyvoll? Det ble sagt at hun hadde meldt forfall, vil hun bli utspurt på et senere tidspunkt? Grunnen til dete spørsmålet er at flere av rådsmedlemmene sine svar bar preg av en ullen tåkelegging, hvor de skjulte seg bak,"at dette var ikke deres saksområde, så de viste ikke sikkert" Men vi fra Álttá Siida og Áltá Sami Giellaguovdas mener fortsatt at rådet gikk ut over sine fullmakter når de ga hele summen og mere til til Ája
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S