!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Porsangerfjorden som forsøksfjord
Porsanger sameforenings årsmøte ønsker Porsangerfjorden som en forsøksfjord der ressursgrunnlaget for sjøsamisk bosetting og kultur kan bygges opp. Foreningen ønsker også at myndighetene gir vern av landområder et annet utgangspunkt enn hva man har i dag.

Publisert: 28.10.2010

Porsanger sámiid searvi / Porsanger sameforening (PSS) har i årsmøte 15. oktober 2010 vedtatt følgende årsmøteuttalelse:

Porsanger sameforening krever at Porsangerfjorden blir en forsøksfjord der ressursgrunnlaget for sjøsamisk bosetting og kultur bygges opp. Det må innføres totalt forbud mot snurrevad og sildesnurpere for å bygge opp fiskestammene i fjorden. Vern av fjorder og kystnære områder er noe samiske interesser lenge har bedt om, men hvor lite er gjort. Arbeidet med å verne fjorder og kystnære områder mot overfiske, aktive redskaper og andre inngrep må intensiveres.

Det er paradoksalt at store landområder som tradisjonelt brukes av samer vernes tross stor motstand, samtidig som lite gjøres for å verne områder der samiske interesser faktisk ber om vern. Videre vern av landområder som brukes av tradisjonelle samiske næringer er unødvendig. Det er viktigere å sikre samisk bruksrett til disse områdene. Dette medfører at naturområdene bevares, og er derfor effektivt som vern.

Det kan virke som det er lettvint for myndighetene å verne store naturområder som er blitt bevart gjennom samisk bruk, slik at vernearealet ser stort ut på papiret. På denne måten oppfyller Norge tilsynelatende internasjonale forpliktelser. Faktum er imidlertid at over halvparten av alle rødlistede arter i Norge lever i edelløvskog og kystnær barskog i Sør-Norge. På land er det derfor slike områder det haster med å verne.

 

----------

For ytterligere informasjon, kontakt styremedlem i PSS, Ulf K. Eriksen (99398852) eller PSS-leder May-Ann Aikio (92467489).

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S