!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nedleggingstruede samiske videregående skoletilbud

Under Sametingets plenumssamling neste uke spør sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen sametingsrådet om deres møter omkring nedleggingstruede samiske videregående skoletilbud samt sametingsrådets forhold til posisjonslederens samiske skolepolitikk.Publisert: 27.11.2009

NSR har lagt stor innsats på flere fronter i forhold til Troms fylkesråd sitt forslag om nedlegging av videregående skoler i samiske bygder i Troms som har samiskundervisning. Dette gjelder Skånland vg. skole som har samiske elever fra Evenes, Tjeldsund og Skånland, Sjøvegan vg. skole som har samiske elever fra Gratangen, Lavangen og Salangen og det gjelder studieretningsfaget ”Samisk design og duodji” på Nordreisa vg. skole. Alle disse tre skolene er satsingsskoler innen samiskundervisning og samisk innhold i videregående opplæring i Troms, jamfør samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms fylkeskommune.

NSR er kjent med at sametingsrådet har hatt møte med fylkesrådet i Troms torsdag 19. november. Hva har sametingsrådet tatt opp med fylkesrådet? Har sametingsrådet hatt møter med fylkespartiene Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti som har reell makt til å avgjøre om forslaget går gjennom på fylkestingssamlingen i uke 49? I tilfelle nei, hvorfor har man ikke gjort det da disse skolene er viktige for samisk ungdom og samiske bygder?

Har sametingsrådet tatt opp med sin egen posisjonsleder på Sametinget det faktum at han har stemt for å legge ned både Skånland og Sjøvegan vg. skoler og studieretningsfaget ”Samisk design og duodji” på Nordreisa vg. skole, og dermed jobber imot Sametingets politikk i skole- og utdanningsspørsmål?

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S