!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Brudd på løftet om mer penger til samisk kultur

 

 

Sametingsrepresentant Rolf Johansen mener at sametingsrådets forslag til budsjett for 2011 reflekterer regjeringens stramme linje overfor Sametingets handlefrihet. Ellers konstaterer han at det fremmes flere forslag som NSR tidligere har foreslått, men som posisjonen da stemte ned.

Publisert: 04.11.2010

Norske Samers Riksforbund konstaterer at også sametingsrådet kritiserer regjeringens manglende prioriteringer til samiske kulturtiltak. Denne kritikken støtter NSR, samtidig som man etterlyser resultatene av direktelinjene mellom et Arbeiderparti-ledet sametingsråd og Arbeiderpartiet i regjering, noe sametingspresident Egil Olli og Arbeiderpartiet skrøt av i valgkampen.

– Sametingsrådets budsjettforslag har ikke gitt rom for særskilte prioriteringer. Det er skuffende, og man kan spørre om sametingsrådets lojalitet til partifeller i regjeringsapparatet går foran samefolkets behov, sier Rolf Johansen, sametingsrepresentant for NSR og medlem i Plan- og finanskomiteen.

– NSR er samtidig tilfreds med at sametingsrådet i sitt budsjettforslag faktisk fremmer NSRs forslag som flertallet tidligere har stemt ned i plenum, fortsetter Rolf Johansen. – Dette gjelder blant annet støtte til lese- og skrivehjelp for eldre samer, eldresatsningen i markasamisk område, styrket læremiddelproduksjon, filmsenter i Kautokeino og støtte til innkjøp av landbruksredskaper.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S