!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon – Elvesamisk kultur uviktig for Arbeiderpartiet i Sametinget
(Foto: tanasiden.com)
NSR/SfP foreslo på Sametingets plenum 03.12.2009 at Sametinget i 2010-budsjettet skal tildele 300.000 kroner til opprettelse av kompetansesenteret Joddu i Tana. 

Publisert: 22.12.2009

Trond Are Anti, politisk nestleder for NSR og sametingsrepresentant for NSR/SáB, sier at midlene skulle brukes til opprettelse og organisering av kompetansesenteret, en stiftelse som skal både fremme og dokumentere laksefiske og elvesamisk kultur. Anti beklager at Sametingets posisjon (Det Norske Arbeiderparti, Árja, Åarjel-Saemiej Gïelh, Samer bosatt i Sør-Norge og Nordkalottfolket) stemte mot forslaget.

Tana kommune har over lengre tid jobbet med opprettelsen av Joddu. Etter forprosjektet i 1997 fikk konsulentbedriften Noodt & Reiding AS i oppdrag å gjennomføre hovedprosjektet. På grunnlag av bl.a. Noodt & Reiding-rapporten anbefalte kommunens ad hoc-utvalg (Ulf Ballo, Ap, og Aage Solbakk, NSR/SáB) at kompetansesenteret Joddu organiseres som en stiftelse, noe Tana kommunestyre vedtok 21.11.2008. Kommunestyret øremerket 100.000 kroner til grunnkapital fra 2009-budsjettet og inviterte også Sametinget med på prosjektet. 

– I forprosjektets styringsgruppe var Marianne Balto (Ap) medlem, og svært ivrig med å få Joddu opprettet, sier Anti. – Men på Sametingets plenum nå i desember støttet hun ikke å sette av midler til stiftelsen.

Tanavassdraget renner gjennom tre kommuner i samisk område: Tana, Karasjok og Utsjok. Langs vassdraget bor det 7000 mennesker, de fleste samer. Anti mener at man kan si at elvedalen er det største sammenhengende samiske bostedsområde i verden. – Og laksefiske er svært viktig for samene i Tanavassdraget både kulturelt, sosialt og økonomisk. Derfor ble jeg forbauset av at Árja ikke støttet Joddu økonomisk. – I Árjas valgprogram gir de uttrykk for at deres hovedpolitikk er å fremme samisk utmarksutøvelse og fiske. Joddu-senteret skal jo nettopp ivareta dette! 

– Det virker som om hverken Det Norske Arbeiderparti eller Árja i Sametinget bryr seg om elvesamisk næring og kultur, og Joddu synes ikke å fortjene støtte til fullfinansiering fra Sametinget. – Det er både overraskende og beklagelig, avslutter Anti.

 

----------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S